کلیدواژه‌ها = اصلاح طلب
بررسی مشارکت سیاسی در گفتمان دو دولت عدالت محور و اصلاح طلب

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 320-340

10.30510/psi.2022.334390.3272

ابوالقاسم شمس آبادی؛ موسی شهریاری؛ یوسف امینی


ارزیابی تطبیقی عملکرد مجلس شورای اسلامی در ادوار ششم و هفتم

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4363-4379

10.30510/psi.2022.353046.3763

قاسم رمضانی؛ مهدی صلاح؛ یاسر کهرازه


چالش گفتمان های سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا در ایران ( 1396-1392)

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 375-393

10.30510/psi.2021.236948.1175

اکرم بای؛ بابک نادرپور؛ مسعود مطلبی