کلیدواژه‌ها = معامله با خود
اختیار وکیل در معامله با خود از دیدگاه فقه وحقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 348-359

10.30510/psi.2022.327606.3122

مریم معرفت ایزدی؛ ناصر مسعودی؛ حسن پاشازاده