کلیدواژه‌ها = سیاست مالیاتی
سیاستگذاری مالیاتی در ایران با توجه به نااطمینانی متغیرهای منتخب اقتصاد کلان

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1949-1968

10.30510/psi.2022.292310.1893

محمد خیراله پورسرائی؛ غلامعلی حاجی؛ محمدحسن فطرس