کلیدواژه‌ها = ثبات سیاسی
مقایسه مبانی اقتدارگرایی در مصر و عراق

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 916-930

10.30510/psi.2022.323302.2924

سید خلیل سجادی اسدآبادی؛ رضا پریزاد؛ داود کیانی


آینده پژوهی ثبات سیاسی در کشور عراق تا ابتدای سال 2030

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1954-1973

10.30510/psi.2022.318648.2770

سید محمد محسنی؛ علی محمدزاده؛ احمد اشرفی