کلیدواژه‌ها = قاعده
بررسی مبانی قاعده منع ذی نفعی امین و پیشبرد سیاست های جامعه اسلامی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2674-2687

10.30510/psi.2022.287074.1743

علی کریمی مرید؛ سید محمد صدری؛ احمد باقری؛ رضا محبی مجد


ضمانت اجرا و جایگاه قاعده ی حفظ نظام در استنباط اجرای احکام

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 3101-3134

10.30510/psi.2022.362028.3970

حمید وسکوئی اشکوری؛ پرویز ذکائیان؛ فخرالله ملائی کندلوس؛ بیت الله دیو سالار


سیاست جنایی حاکم بر قاعده تحذیر در ایران

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399

10.30510/psi.2021.263727.1410

حمیدرضا حاجی زاده؛ عباس زراعت؛ سید مهدی منصوری