کلیدواژه‌ها = پول
بررسی وضعیت ذاتی ارزهای رمزپایه در نظام حقوقی ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 378-399

10.30510/psi.2022.309221.2425

حسن رضوانی؛ فهیمه ملک زاده؛ اسماعیل شاهسوندی؛ علیرضا مسعودی


تحلیل فقهی – حقوقی وقف پول با مطالعه تطبیقی در انگلیس و برخی کشورهای اسلامی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1314-1337

10.30510/psi.2022.370155.4130

امیر رضائی گیل کلایه؛ علی چهکندی نژاد؛ ابراهیم تقی زاده