نویسنده = علی مزیدی شرف آبادی
جایگاه اندیشه دربستر سیاست‌جنایی سرکوب و نقش آن در سیاسی شدن حقوق کیفری

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1364-1382

10.30510/psi.2022.322134.2888

مهدی عسکری؛ سید مهدی منصوری؛ علی مزیدی شرف آبادی


تحلیل کلاهبرداری اینترنتی در پرتو نظریات جامعه شناسی جنایی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400

10.30510/psi.2023.262998.1399

محمد سجاد اعتباری؛ علی مزیدی شرف آبادی؛ محمدرضا رحمت


پیامدهای مطلوب و نامطلوب بر رسیدگی‌های کیفری

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1447-1455

10.30510/psi.2022.375679.4163

مرتضی حدادزاده نیری؛ علی مزیدی شرف آبادی؛ محمد مهدی برغی