نویسنده = اسداله مهرآرا
سیاست‌های اقتصادی ایران در شناسایی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بانکی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400

10.30510/psi.2021.273180.1534

حمید گلی زاده؛ محمدرضا باقرزاده؛ اسداله مهرآرا؛ یوسف قلی پور کنعانی؛ مهشید شاهچرا