نویسنده = علی اکبر خدری زاده
بررسی زمینه‌های اجتماعی- سیاسی جنبش سید محمد کلاردشتی در دوره ناصری

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 1682-1701

10.30510/psi.2022.276030.1592

محمود الواری؛ مهدی انصاری؛ علی اکبر خدری زاده


الگوی قدرت دوگانه سلطان ـ فقیه در دوره فتحعلی شاه

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 295-308

10.30510/psi.2022.292616.1901

زهرا علیزاده جدا؛ علی اکبر خدری زاده


بررسی و تجزیه و تحلیل کارکرد تشکیلات و مددکاری اجتماعی سازمان زنان در ایران(2)

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 458-471

10.30510/psi.2022.329150.3096

زیبا قهرمانی؛ علی اکبر خدری زاده؛ مهدی گلجان