کلیدواژه‌ها = دیپلماسی فرهنگی
نسبت سنجی دیپلماسی فرهنگی و گفتمان اسلام سیاسی در منظومه فکری امام خمینی (ره)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 415-427

10.30510/psi.2021.280227.1644

مطهره سرخابی عبدالملکی؛ حسین ابوالفضلی کریزی؛ عبدالرضا بای


دیپلماسی فرهنگی فرانسه: راهبردهای حمایت از صادرات فرهنگ از طریق کتاب

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399

10.30510/psi.2021.305348.2319

حمیده گوهری؛ نادر نقشینه؛ محمدرضا دهشیری؛ محمدرضا وصفی


دیپلماسی فرهنگی انقلاب اسلامی در حوزه‌ی روابط فرهنگی بین‌المللی

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 145-172

10.30510/psi.2020.113611

محمد اله یاری فومنی؛ محمدباقر خرمشاد