کلیدواژه‌ها = قیمت نفت
تاثیر شوک های قیمت نفت بر نوسانات نرخ ارز کشورهای منتخب حوزه خلیج فارس (کاربرد مدل SVAR)

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 3401-3418

10.30510/psi.2023.428441.4397

رضا جوانمردی؛ شهریار نصابیان؛ مرجان دامن کشیده


سیاستگذاری مالیاتی در ایران با توجه به نااطمینانی متغیرهای منتخب اقتصاد کلان

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1949-1968

10.30510/psi.2022.292310.1893

محمد خیراله پورسرائی؛ غلامعلی حاجی؛ محمدحسن فطرس