کلیدواژه‌ها = اصل شفافیت
الزامات کشف حقیقت در دادرسی های جامعه اداری

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1302-1320

10.30510/psi.2022.328496.3070

محسن همتی؛ محمدجواد جعفری؛ یزدان نصرتی


چالش‌ها و موانع فراروی لایحه جامع انتخابات

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 2006-2023

10.30510/psi.2023.357632.3871

انسیه حسینی؛ هانه فرکیش؛ ارکان شریفی