کلیدواژه‌ها = امام خمینی(ره)
سیاست و قضاوت «حجیت علم قاضی از منظر ابی صلاح حلبی و امام خمینی»

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 1310-1322

10.30510/psi.2022.332145.3185

حجّت بیگلری؛ عباسعلی سلطانی؛ حسین ناصری مقدّم


جایگاه سرمایه اجتماعی در اندیشه امام خمینی (ره)

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 215-238

10.30510/psi.2020.118102

حسن عبداله زاده؛ محمدرضا قائدی؛ حمیدرضا حقیقت


مکتب امام خمینی (ره ) و دولت

دوره 2، شماره 3، آبان 1398، صفحه 200-223

10.30510/psi.2021.247283.1258

زری فیروزکاه؛ محمد بهرامی خوشکار