کلیدواژه‌ها = آسیای مرکزی
بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی آسیای مرکزی پیش از ورود اعراب مسلمان

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1992-2004

10.30510/psi.2022.311440.2514

علی اصغر احمدی نبی؛ منصور امانی؛ عبدالعزیز موحد


ارزیابی ملاحظات سیاسی ـ امنیتی دولت چین در قبال مسلمانان سین کیانگ

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1690-1706

10.30510/psi.2022.320053.2811

داوود میرزایی؛ مهدی جاودانی مقدم؛ رضا پریزاد


نتایج رقابت اقتصادی و سیاسی انگلستان و روسیه در شرق دریای خزر

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 275-293

10.30510/psi.2021.244469.1229

سیمین رشیدی پور کهنوجی؛ غلامحسین زرگری نژاد؛ محمد علی اکبری