کلیدواژه‌ها = دلفی فازی
طراحی الگویی برای قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 683-698

10.30510/psi.2022.292576.1895

سید حسین خدیوی؛ سعید جبارزاده لنگر لونی؛ جمال بحری ثالث؛ اکبر زواری رضایی


دلالت‌های سرمایه اجتماعی بر توسعه سیاسی-اجتماعی ایران بعد از انقلاب اسلامی (مورد مطالعه: جامعه دانشگاهی شهر تهران)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 179-207

10.30510/psi.2022.239638.1226

مهدی مرادی؛ مسعود جعفری نژاد؛ علی بقایی سرابی؛ احمد آذین؛ علیرضا گلشنی


اثربخشی الگوی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در صنعت خودروسازی با رویکرد ترکیبی (مطالعه موردی : شرکت ایران‌خودرو در استان آذربایجان شرقی)

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 1096-1121

10.30510/psi.2022.337456.3347

احسان یونسی سلماسی؛ سیروس فخیمی آذر(نویسنده مسئول)؛ مرتضی محمود زاده؛ فرهاد نژاد حاجی علی ایرانی؛ حسین بوداقی خواجه نوبر