کلیدواژه‌ها = سیاست جنایی تقنینی
رویکرد سیاسی جنایی تقنینی ایران نسبت به زنان بزه‌دیده

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3066-3081

10.30510/psi.2021.290404.1811

زهرا بیگ زاده؛ امیر حمزه سالارزائی؛ نادر مختاری افراکتی


نقد و بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در رویارویی با مجرمین حرفه‌ای

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4678-4698

10.30510/psi.2022.295649.2004

عباس قجاوند؛ قدرت الله خسروشاهی؛ شهید شاطری پور اصفهانی


از ایدئالیسم تا رئالیسم در سیاست جنایی ایران

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 1324-1340

10.30510/psi.2022.334218.3266

کریم صالحی؛ احمدرضا ونکی؛ مریم نقدی


سیاست جنایی تقنینی حاکم بر کیفرگذاری هدفمند سرقت‌های تعزیری در ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 3177-3188

10.30510/psi.2023.278086.1622

سروش مالکی زاده؛ رشید قدیری؛ مریم نقدی دورباطی


سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال منع خشونت علیه زنان

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 249-264

10.30510/psi.2022.296097.2021

علیرضا خسروی؛ مسعود بسامی؛ مسعود قاسمی


چالش های سیاست جنایی تقنینی- قضایی ایران درمقابله با جرایم مخل نظام اقتصادی کشور با تاکید برآموزه های فقهی اسلام

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 3180-3202

10.30510/psi.2022.363975.4030

سید علی حسین الحسینی حسین الحسینی؛ سعید حکیمی‌ها؛ سیدعلی‌جبار گلباغی ماسوله


معیارهای کیفرگذاری هدفمند سرقت‌های تعزیری در سیاست جنایی تقنینی ایران

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 515-535

10.30510/psi.2021.277715.1615

سروش مالکی زاده؛ رشید قدیری؛ مریم نقدی دورباطی