کلیدواژه‌ها = عقد
بررسی عقد ضمان در نظام حقوقی کامن لا

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 5143-5160

10.30510/psi.2022.337433.3342

بهزاد قنبری؛ هرمز اسدی کوهباد؛ محمد رسول آهنگران


بررسی جایگاه فقهی حقوقی ماهیت مهریه و انواع و احکام آن در فقه و مذاهب اربعه

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 247-264

10.30510/psi.2022.286005.1715

محمد اصغری حسامیه؛ نادر مختاری افراکتی؛ علی آل بویه


بررسی تطبیقی آیات الاحکام مشروعیت نکاح از منظر فاضل مقداد و جصاص

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 759-772

10.30510/psi.2022.287330.1745

مصطفی امیری؛ هرمز اسدی کوه باد؛ محمود قیوم زاده


بررسی جایگاه و آثار عقد رهن در حقوق اسلامی

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 3182-3200

10.30510/psi.2022.286959.1736

علی قنبری؛ محمد رسول آهنگران؛ هرمز اسدی کوهباد


تحلیل ازدواج سفید با چشم انداز حقوق کیفری

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 559-575

10.30510/psi.2022.267220.1450

حمید رضا حاجی زاده؛ اشرف پاک نیت؛ نرگس رشیدی؛ مرضیه مرئوسی نوش آبادی


بررسی فقهی و حقوقی مهریه و ارتباط آن با قرض

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400

10.30510/psi.2023.268700.1461

ثریا اعتدالی پژوه؛ احمد باقری؛ هرمز اسدی کوه باد


عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی و تطبیق آن با حقوق کشور مالزی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1021-1033

10.30510/psi.2022.352884.3766

علیرضا بابامحمدی؛ مهدی ذوالفقاری؛ احمدرضا بهنیافر


بررسی فقهی حقوقی حدود اعمال و اسقاط خیارات با مطالعه موردی خیار تاخیر ثمن

دوره 2، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 386-402

10.30510/psi.2021.310701.2545

امیرحسین خطیب زاده؛ علی علی آبادی؛ مریم آقائی بجستانی


بررسی عقد مشارکت در سیستم بانکی ایران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 451-466

10.30510/psi.2022.353398.3771

عباس صادقیان؛ فتاح شیری؛ مجتبی عباسی؛ سعیده نیکروش