کلیدواژه‌ها = حکمرانی مطلوب
تاثیر دولت الکترونیک بر اجرایی شدن حکمرانی مطلوب با تاکید برشفافیت حکمرانی

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 149-171

10.30510/psi.2022.325728.2985

هنگامه کریمی؛ حمید ضرابی؛ روح الله رحیمی؛ مهدی شیخ موحد


نظارت بر موسسات عمومی غیر دولتی در پرتو حکمرانی مطلوب

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400

10.30510/psi.2022.277882.1619

سالار شاکر جناقرد؛ عباد روحی؛ ارکان شریفی


جهانی شدن و تاثیر آن بر حاکمیت ملی دولت‌ها

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 2421-2440

10.30510/psi.2024.186234.1015

روزبه احمدپور؛ سید باقر میرعباسی؛ ابو محمد عسگرخانی