کلیدواژه‌ها = حقوق مدنی
مبانی فقهی نظام ثبت اسناد و املاک

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1487-1500

10.30510/psi.2022.309914.2457

امین حسینی؛ مسعود شیرانی؛ داود نصیران


اعتبارسنجی شرط سلب حق عزل وکیل در وکالت راجع به دعاوی ومحاکمات

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 5934-5945

10.30510/psi.2022.357962.3884

هومان پارسا؛ محمد رمضانی؛ مهدی زارع؛ بابک خسروی نیا


بررسی حقوق مدنی کودک از منظر حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 2557-2580

10.30510/psi.2022.361995.3969

شرمینه گل کرم؛ سید پدرام خندانی؛ حمیده ره انجام