کلیدواژه‌ها = حقوق ایران
تعداد مقالات: 4
1. تعارض میان سند عادی و سند رسمی (صدور سند معارض) در حقوق ایران و فرانسه

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 352-364

10.30510/psi.2022.259154.1359

سعید پرستش؛ محمدرضا غلامپور؛ سید محمد حسینی؛ سعید منصوری


2. حق برامنیت وچالش های حقوق بشری آن در سیاست جنایی ایران و آمریکا

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 128-174

10.30510/psi.2022.243382.1218

مصطفی محمدپناهی؛ بابک پورقهرمانی؛ جمال بیکی


3. تبیین جرم سیاسی و عناصر تشکیل دهنده آن در نظام کیفری ایران

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 613-629

10.30510/psi.2021.316766.2694

افشین حاجی پور؛ محمود قیوم زاده (نویسنده مسئول)؛ حسین حبیبی تبار


4. «اصول حاکم بر فرایند دادرسی مدنی و حقوق طرفین دعوا در نظام حقوقی ایران و آمریکا»

دوره 2، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 232-270

10.30510/psi.2021.316008.2685

غزال فاندر؛ سید مرتضی قاسم زاده زاویه؛ سید محمد حسینی