کلیدواژه‌ها = حقوق ایران
مطالعه تطبیقی تطابق کالا در بیع در حقوق ایران و اسناد بین المللی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 206-222

10.30510/psi.2022.334397.3273

خسرو ابراهیمی؛ بهشید ارفع نیا؛ علی آل بویه


تعارض ادله سنتی و الکترونیکی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3362-3389

10.30510/psi.2022.349315.3647

محمد رضا فلاح؛ مجید دهقانی؛ سیدجعفر هاشمی


کاربرد تئوری بازی در تعادل بخشی بر شرکت‌های سهامی در حقوق ایران و انگلستان

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2468-2482

10.30510/psi.2022.357942.3882

سید علیرضا موسوی؛ محمد صادقی؛ علیرضا alireza


تبیین فقهی حقوقی ازدواج بدون عقد لفظی(معاطاتی) از دیدگاه امام خمینی(ره)

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401

10.30510/psi.2022.349475.3653

احمد راستگردانی؛ محمود قیوم زاده؛ محمد رسول اهنگران


نظریه شرط جزایی در حقوق ایران و انگلستان

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2479-2496

10.30510/psi.2022.312165.2542

رضا زهره وند؛ حمید رضا علی کرمی؛ وحید قاسمی عهد


اختصاصی بودن دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 373-391

10.30510/psi.2022.315171.2635

احسان محمدی؛ مهران جعفری؛ کرم جانی پور


مطالعه تطبیقی بطلان جزئی قرارداد در حقوق ایران و فرانسه با تاکید بر قانون مدنی جدید فرانسه

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 408-429

10.30510/psi.2022.275905.1590

حسین شعبان زاده تالار پشتی؛ عباس کریمی؛ محسن ایزانلو


حق مالکیت پناهندگان در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 757-781

10.30510/psi.2022.310466.2467

فاطمه درویشی؛ محمد صادقی؛ سیدباقر میرعباسی


تعارض میان سند عادی و سند رسمی (صدور سند معارض) در حقوق ایران و فرانسه

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 352-364

10.30510/psi.2022.259154.1359

سعید پرستش؛ محمدرضا غلامپور؛ سید محمد حسینی؛ سعید منصوری


مصادیق مصادره اموال در حقوق موضوعه‌ ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1468-1487

10.30510/psi.2022.369165.4125

محمد آهنگری؛ علی چهکندی نژاد؛ سیدمحمد رضوی


حق برامنیت وچالش های حقوق بشری آن در سیاست جنایی ایران و آمریکا

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 128-174

10.30510/psi.2022.243382.1218

مصطفی محمدپناهی؛ بابک پورقهرمانی؛ جمال بیکی


بررسی تطبیقی تابعیت مضاعف در قانون فدراسیون روسیه و ایران و راه‌های کسب آن

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1600-1625

10.30510/psi.2021.293098.1924

مونا انوری؛ سید مرتضی قاسم زاده زاویه؛ علیرضا ظاهری


بررسی تطبیقی عسر و حرج زوجه در حقوق ایران و انگلیس

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 2754-2774

10.30510/psi.2022.360071.3915

عفت حمزه حسین آبادی؛ قوام کریمی (نویسنده مسئول)؛ مهران جعفری


عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی و تطبیق آن با حقوق کشور مالزی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1021-1033

10.30510/psi.2022.352884.3766

علیرضا بابامحمدی؛ مهدی ذوالفقاری؛ احمدرضا بهنیافر


تبیین جرم سیاسی و عناصر تشکیل دهنده آن در نظام کیفری ایران

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 613-629

10.30510/psi.2021.316766.2694

افشین حاجی پور؛ محمود قیوم زاده (نویسنده مسئول)؛ حسین حبیبی تبار


بررسی حقوق مدنی کودک از منظر حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 2557-2580

10.30510/psi.2022.361995.3969

شرمینه گل کرم؛ سید پدرام خندانی؛ حمیده ره انجام


«اصول حاکم بر فرایند دادرسی مدنی و حقوق طرفین دعوا در نظام حقوقی ایران و آمریکا»

دوره 2، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 232-270

10.30510/psi.2021.316008.2685

غزال فاندر؛ سید مرتضی قاسم زاده زاویه؛ سید محمد حسینی