نویسنده = نوروز هاشم زهی
تحلیل تاریخی نقش وزارت فرهنگ وآموزش عالی درجنگ تحمیلی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2986-3005

10.30510/psi.2022.259502.1360

رسول rasool؛ Nowruz Hashem Zehi؛ انسیه اصغری؛ رشید جعفرپور


عوامل مؤثر بر مهارت ارتباط با خانواده در میان اعضای خانه موسیقی ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1062-1080

10.30510/psi.2022.326339.3020

آذر پوربهرام؛ سید علی رحمان زاده؛ نوروز هاشم زهی


نقش زندان های کرج در تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این کلانشهر بین سال های 1385 تا 1398

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 171-201

10.30510/psi.2021.248138.1282

سولماز صادقیان؛ میرابراهیم صدیق؛ نیر پیراهری؛ نوروز هاشم زهی


گونه شناسی ابعاد و شناسایی مدل جامعه پذیری جنسیتی زنان در بندرعباس

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 106-137

10.30510/psi.2021.239423.1191

محبوبه مهرابی؛ نوروز هاشم زهی؛ مهناز رونقی نوتاش


چالش های وزارت صنایع در پاسخ به نیازهای جنگ

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 1198-1217

10.30510/psi.2022.346005.3546

لیلا فعله گری؛ عبدالرضا ادهمی؛ نوروز هاشم زهی