نویسنده = احمد رضا بهنیافر
شفافیت ناظر بر مجریان انتخابات و فرایندهای اجرایی آن در نظام حقوقی ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4216-4237

10.30510/psi.2022.349404.3658

محمد اسماعیل اسدی؛ حسن خسروی؛ احمد رضا بهنیافر؛ علی پور قصاب امیری


نظارت بر انطباق مصوبات دولت با سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 285-306

10.30510/psi.2022.313217.2578

سید جواد میری رستمی؛ رضا نصیری لاریمی؛ احمد رضا بهنیافر


ولایت فقیه در قانون اساسی و اصول فقهی ناظر بر آن

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 742-769

10.30510/psi.2022.253719.1320

غلامرضا رضوانی گیل کلایی؛ احمد رضا بهنیافر؛ علی پورقصاب امیری


مفهوم وشرایط اضطرار در مسئوو لیت مدنی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400

10.30510/psi.2022.253575.1319

ابراهیم قاسمی نژاد؛ احمد رضا بهنیافر؛ مهدی ذوالفقاری


مبانی توجیهی اصل شفاقیت در انتخابات

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1581-1605

10.30510/psi.2021.309873.2446

محمد اسماعیل اسدی؛ حسن خسروی؛ احمد رضا بهنیافر؛ علی پور قصاب امیری


هم سنجی تاثیر مناسبات سیستم عدم تمرکز بر پویایی و توسعه اقتصادی با تاکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 2791-2816

10.30510/psi.2023.383670.4253

محمد صادق حقوقی؛ فخر الدین ابوئیه؛ یاسر روستایی؛ احمد رضا بهنیافر