کلیدواژه‌ها = تحلیل گفتمان
روایت جامعه‌شناختی ازمسائل اجتماعی (آسیب‌های اجتماعی) در سینمای معاصر ایران تحلیل و تبیین آن در دهه های 40 تا 80

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1905-1924

10.30510/psi.2022.315250.2639

رویا فتح اله زاده؛ مصطفی مهرآیین؛ حسین ابوالحسن تنهایی؛ زهرا حضرتی صومعه؛ خدیجه ذوالقدر


نسبت توسعۀ فرهنگی و توسعۀ اقتصادی در گفتمان‌های توسعۀ ایرانِ پسا انقلابی

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 239-261

10.30510/psi.2022.334159.3261

رهام رضائیان؛ محمدباقر تاج الدین؛ سعید معدنی