کلیدواژه‌ها = پیشگیری از جرم
پیشگیری از جرم در تعارض با حریم خصوصی

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 492-502

10.30510/psi.2022.334282.3343

حبیب الله خودسیانی؛ محمود مالمیر؛ مسعود حیدری


سیاست های جنایی مشارکتی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1891-1909

10.30510/psi.2022.319556.2796

قائم نادری؛ اصغر عباسی؛ مهدی اسماعیلی


جایگاه مددکاری اجتماعی در قوانین نوین کیفری از منظر پیشگیری از جرم (مطالعه موری: شهرستان فارسان )

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1447-1455

10.30510/psi.2021.254457.1327

امین امیریان فارسانی؛ نرگس رفیعی مقصود بیگی؛ وجیهه اوقاتیان


گونه‌های پیشگیرانه سیاست‌های جنایی مشارکتی در جرائم اقتصادی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 737-757

10.30510/psi.2021.319577.2797

قائم نادری؛ اصغر عباسی؛ مهدی اسماعیلی


بررسی علل و عوامل ایجاد کننده یا ترغیب کننده عدم رعایت حجاب شرعی در بین زنان کشور

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 692-710

10.30510/psi.2021.318836.2779

حمیدرضا عباسپور مبارکه؛ قدرت الله خسروشاهی (نویسنده مسئول)؛ محمدحسین پوریانی


پیشگیری از جرم با توسل به کیفرزدایی طبق قانون مجازات اسلامی 1392

دوره 2، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 335-352

10.30510/psi.2022.331108.3146

خاطره کرباسی؛ سید ابراهیم قدسی؛ مریم آقایی بجستانی