کلیدواژه‌ها = فراتحلیل
فراتحلیل رابطه بین هویت قومی و دلبستگی ملی

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2293-2309

10.30510/psi.2022.314715.2624

لیلی لجمیری؛ فاطمه احمد بیگی؛ زهرا صباغیان


فراتحلیل ادبیات سرمایه سیاسی در ایران (بازه زمانی دهه‌ی 1390)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400

10.30510/psi.2022.240081.1197

مجید جودکی؛ علی کریمی مله؛ محمدتقی قزلسفلی


تبیین مولفه های موثر در اندازه گیری سرمایه فکری با رویکرد فراتحلیل

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1488-1502

10.30510/psi.2022.351706.3729

هاتف ملازاده جبدرقی؛ مهدی زینالی؛ علی اکبر نونهال نهر؛ احمد محمدی