کلیدواژه‌ها = مدرنیته
اندیشه سیاسی سید مرتضی آوینی و الگوی اسپریگنز

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 674-685

10.30510/psi.2022.307627.2401

مهدیه ملازاده؛ ابراهیم برزگر


ارزیابی جریان بومیگرایی روشنفکری در سنت اوریانتانیسم و تأثیر آن بر وضعیت مدرنیته ایران >

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4105-4117

10.30510/psi.2022.290355.1809

سید محسن حسینی کیاکجوری؛ سعید اسلامی؛ فاطمه سلیمانی


بررسی علل عدم امکان حصول سکولاریسم در جوامع اسلامی با استفاده از نظریه سازه انگاری

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 840-852

10.30510/psi.2022.305320.2313

سید مهدی چلوی؛ حامد محقق نیا؛ حسین کریمی فرد؛ لنا عبدالخانی


شالوده شکنی مرجعیت گفتمانی احسان طبری

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 740-758

10.30510/psi.2023.288733.1775

آسیه مهدی پور؛ سید محسن آل سیدغفور


تحولات تاریخی- کالبدی شهر بم در دوران گذار از سنت به مدرنیته( عصر قاجار)

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2688-2708

10.30510/psi.2022.350293.3686

عباس کمال الدینی؛ شهرزاد ساسانپور؛ منیژه صدری؛ معصومه قره داغی


تحلیل جامعه شناختی تمایزپذیری نهاد های اجتماعی در دوره پهلوی اول و دوم

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 3679-3695

10.30510/psi.2022.378462.4198

علی خدائی نانسا؛ داود ابراهیم پور؛ فیروز راد؛ صمد صباغ