کلیدواژه‌ها = فقه امامیه
کشف رویکرد مقاصدی حقوق کیفری اسلام از نظر فقه امامیه

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 93-109

10.30510/psi.2022.357812.3876

حسین یار احمدی؛ لیلا همینی؛ رضا بیرانوند


ضمانت اجرای حقوق جنگ در فقه امامیه و کنوانسیون‌های بین‌المللی

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 3370-3385

10.30510/psi.2022.353040.3762

رسول حمیدیان رازیانه؛ رحیم وکیل زاده؛ حسن موثقی


بررسی تحول و تطور نهاد نفقه در فقه امامیه ونقش آن در سلامت واستحکام خانواده

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4560-4572

10.30510/psi.2022.297752.2070

رقیه سادات موسوی هاشمی؛ هرمز اسدی کهباد؛ محمد رسول اهنگران


مبانی فقهی و حقوقی نظریه عدالت معاوضی در فقه امامیه و بازخورد اخلاقی و اجتماعی آن

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6659-6685

10.30510/psi.2022.356472.3844

سیده مریم موسوی؛ سعید شریعتی فرانی؛ سید مهدی جلالی


واکاوی و ریشه یابی نظرات فقهی و حقوقی در خصوص حدود نظارت حکومت بر موقوفات

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 932-945

10.30510/psi.2022.328718.3077

سعید غیرتمند؛ علی فقیهی؛ محمد علی خیراللهی


بررسی اصل صحت باتوجه به قانون مدنی در قراردادها و تاثیرآن بر مشروعیت

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 1249-1263

10.30510/psi.2022.331332.3155

سید سهیل قاضی میرسعید؛ عباس پهلوان زاده؛ حسین جلالی


بررسی و ارزیابی حقوق غیر مسلمانان در فقه امامیه و قوانین مربوطه به خصوص قانون مجازات اسلامی ایران

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 643-668

10.30510/psi.2022.262381.1389

تورج همتی فارسانی؛ علیرضا سلیمی؛ سید علیرضا حسینی؛ محمدحسین ناظمی اشنی


بررسی تقابل تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2319-2332

10.30510/psi.2021.317030.2708

تورج کوهستانی نژاد؛ مجید خزاعی؛ میثم تارم