کلیدواژه‌ها = نکاح
بررسی فقهی و حقوقی انواع قاعده تدلیس در حیطه ی حقوق خانواده

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4876-4892

10.30510/psi.2022.361817.3978

شهلا زرعی؛ مریم غنی زاده بافقی؛ حسین شفیعی فینی


بررسی جایگاه فقهی حقوقی ماهیت مهریه و انواع و احکام آن در فقه و مذاهب اربعه

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 247-264

10.30510/psi.2022.286005.1715

محمد اصغری حسامیه؛ نادر مختاری افراکتی؛ علی آل بویه


باز پژوهی شرط عدم معاشرت و آزادی عمل ضمن عقد نکاح با رویکردی بر کارکردهای اجتماعی زوجیت

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 393-406

10.30510/psi.2022.305196.2311

زینب روحانی شهرکی؛ محمد علی راغبی؛ سید یوسف علوی وثوقی


تاثیر اقتصاد به عنوان یکی از اصول حاکم بر روابط زوجین درطلاق

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 486-500

10.30510/psi.2022.250676.1293

زکیه محمدی؛ فهیمه ملک زاده؛ یونس واحد یاریجان


گستره اراده زوجین در امتناع از فرزندآوری در فقه و حقوق ایران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 2839-2859

10.30510/psi.2022.280180.1645

حاتم سلطانی؛ یوسف مولائی؛ رضا قیاسی


بررسی فقهی و حقوقی مهریه و ارتباط آن با قرض

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400

10.30510/psi.2023.268700.1461

ثریا اعتدالی پژوه؛ احمد باقری؛ هرمز اسدی کوه باد


بررسی رویکرد حقوق ایران در خصوص محل سکونت مشترک زوجین

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 998-1011

10.30510/psi.2022.333477.3234

علی آزادفر؛ مهناز آزادفر؛ علی اکبر امیدی