کلیدواژه‌ها = پیشگیری
سیاست جنایی ایران در پیشگیری از جعل اسناد خودرو با رویکرد انتظامی و ثبتی "

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1284-1300

10.30510/psi.2022.322126.2889

محمد گلشنی؛ سید منصور میرسعیدی؛ حسین غلامی


پیشگیری وضعی و اجتماعی از بزه‌دیدگی اطفال در فضای مجازی

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1007-1026

10.30510/psi.2022.293706.1948

مصطفی ایقانی؛ رضا زهروی؛ حسین میری؛ علی اکبر اسمعیلی


بررسی حمایت های کیفری از زنان بزه دیده خشونت خانگی در کانادا

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1230-1255

10.30510/psi.2023.362887.3999

خاتون مهربخش چوبری؛ احمد رمضانی؛ شهلا معظمی؛ مجتبی فرحبخش


جایگاه تقنینی سیاست جنایی مشارکتی در حقوق کیفری نوین ایران

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1542-1559

10.30510/psi.2022.348357.3617

علی طالع زاری؛ علیرضا رضوانی گیل کلائی


قاچاق کالا و ارز و تاثیرات آن بر جامعه

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 385-400

10.30510/psi.2021.306440.2364

جلال دانشفر؛ محمود قیوم زاده؛ سعید atazadeh


مدل سیستمی پیشگیری از فساد اداری در سازمان اوقاف و امورخیریه

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 771-785

10.30510/psi.2022.326028.2992

محمد خلیلی کلاریجانی؛ محمد علی خیراللهی؛ علی فقیهی