کلیدواژه‌ها = تعارض
تعارضات فقهی ابن تیمیه با مذاهب اسلامی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1906-1925

10.30510/psi.2022.346215.3576

سید علی امیری؛ عزیز جوانپور هروی؛ احسان شاکری خویی؛ پرویز احدی؛ قادر زارع مهدوی


طراحی و آزمون مدل مدیریت تعارض برای مدیران

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 592-608

10.30510/psi.2022.294286.1974

معصومه نعل چی؛ مهری دارایی؛ ابراهیم پور حسینی


بررسی تعارض میان قواعد امری و داوری تجاری بین المللی

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 803-821

10.30510/psi.2022.312168.2549

محسن شفیعی دستگردی؛ مسعود شیرانی؛ احمد محمدی


بررسی تعارض اسناد در فقه امامیه و حقوق ایران (با تاکید بر تعارض سند عادی و رسمی)

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 1400-1420

10.30510/psi.2022.349289.3645

محمد عطاردی مقدم؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ علیرضا رجبزاده


تعارض میان سند عادی و سند رسمی (صدور سند معارض) در حقوق ایران و فرانسه

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 352-364

10.30510/psi.2022.259154.1359

سعید پرستش؛ محمدرضا غلامپور؛ سید محمد حسینی؛ سعید منصوری


امکان سنجی تعارض اسناد رسمی با عادی از حیث توان اثبات اسناد عادی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 474-489

10.30510/psi.2021.275145.1575

یاسر اینالو؛ محمد رمضانی؛ مهدی زارع؛ بابک خسروی نیا