کلیدواژه‌ها = جرم انگاری
بررسی تطبیقی جرم انگاری امنیت مدار در جرایم علیه امنیت ملی (مطالعه موردی حقوق کیفری ایران و فرانسه)

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 561-572

10.30510/psi.2022.295353.1999

سید نصیر کلانتری؛ روح الله سپهری؛ شهید شاطری پور اصفهانی


نقدی بر چالش‌های جرم‌انگاری بیشینه مدار در حقوق کیفری ایران

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 2464-2482

10.30510/psi.2022.303020.2248

مسعود قادری؛ قدرت الله خسروشاهی؛ روح الله سپهری


بررسی و تبیین تدابیر کیفری مبارزه و پیشگری با جرائم مالیاتی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3967-3979

10.30510/psi.2022.321828.2866

محمد امین نوری نژاد؛ سلامه ابوالحسنی


فرازی بر ارکان جرایم ناقص با رویکرد به نظام حقوقی ایران

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 775-786

10.30510/psi.2022.291802.1865

سید محمود عسگری ارجنکی؛ غلامحسین مسعود؛ محسن شکرچی زاده


مداخله ی مصلحت در جرم انگاری و حدود و ثغور آن

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 408-420

10.30510/psi.2022.267116.1446

منوچهر عبدالهی؛ هما داودی گرمارودی؛ امیر سماواتی پیروز


جرم انگاری تبانی از جرایم علیه امنیت در حقوق ایران و فرانسه

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 507-518

10.30510/psi.2023.304323.2289

سید نصیر کلانتری؛ روح اله سپهری؛ شهید شاطری پور اصفهانی