کلیدواژه‌ها = تقصیر
مسئولیت ناشی از مذاکرات پیش قراردای با نگاهی به کامن لا و فقه امامیه

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1249-1265

10.30510/psi.2022.318700.2774

سید علی سید دارابی؛ رضا حسین گندمکار؛ عزیزالله فهیمی؛ عزت الله گنج خانلو


جایگاه تاثیر رفتار عوامل مداخله‌گر در ارتکاب جرایم علیه اشخاص

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 965-975

10.30510/psi.2022.325589.2981

امیر نوعی؛ جواد واحدی زاده؛ علی افراسیابی


مبانی مسئولیت مدنی شورای شهر و شیوه های جبران خسارت اشخاص

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1266-1282

10.30510/psi.2022.319641.2799

میثم یوسفی طهارم؛ علیرضا رجب‌زاده اصطهباناتی؛ علی زارع


نظریه سوءاستفاده از حق در حق حبس در حقوق ایران و کانادا

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1874-1887

10.30510/psi.2022.318401.2765

توحید عبادی؛ علیرضا لطفی؛ ابراهیم نوشادی


تبیین ارکان مسئولیت مدنی و شیوه های جبران خسارت ناشی از ارتباطات اینترنتی درحقوق ایران واتحادیه اروپا

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 630-647

10.30510/psi.2022.269424.1466

حمید محمدی کرد خیلی؛ مجید صفوی؛ محمد غلامعلی زاده؛ حمیدرضا اسمعیلی