کلیدواژه‌ها = آسیب شناسی
مدل دارای بازپرس در نظام تحقیقات مقدماتی ، تودیع و آسیب شناسی

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 149-161

10.30510/psi.2022.340229.3415

بهشاد دیدبان تاش؛ مصطفی فروتن؛ ایمان یوسفی


آسیب شناسی حوزه اختیارات ولی قهری از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2130-2145

10.30510/psi.2022.336772.3320

اعظم موخواه؛ بختیار عباسلو؛ سید محسن طباطبایی


آسیب شناسی و پیامدهای مدیریت بحران در زلزله کرمانشاه در سال 1396

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2530-2549

10.30510/psi.2022.354700.3807

صفورا رشیدی؛ علی محسنی؛ رضا پریزاد


آسیب شناسی دیپلماسی بین المللی ورزش ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4992-5008

10.30510/psi.2022.344627.3514

آرمان طاهری؛ سید محمد حسین رضوی؛ سعید امیرنژاد؛ مرتضی دوستی پاشاکلایی


آسیب شناسی شعر شاعران انقلاب دهه‌ی هفتاد و هشتاد از بعد فرهنگ و اخلاق

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 21-37

10.30510/psi.2022.318595.2773

رمضانعلی رازقی؛ سیدعلی اکبر شریعتی فر؛ بوالقاسم امیر احمدی


آسیب شناسی سیاستگذاری های جمهوری اسلامی ایران برای مهار مهاجرت نخبگان

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 271-290

10.30510/psi.2022.313046.2571

حجت الله ملکشاهی؛ نفیسه واعظ؛ فائزه تقی پور


تاملی بر آسیب شناسی کیفری جرم جاسوسی در نظام کیفری ایران

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1456-1469

10.30510/psi.2022.374007.4147

مهدی خداشاهی؛ سید محمود مجیدی؛ مهدی ذوالفقاری


شناسایی و بررسی نقش دادگستری در آسیب شناسی دعاوی طاری

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 656-669

10.30510/psi.2021.318664.2771

جلال جعفری؛ جواد خالقیان؛ جلیل مالکی


آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در قلمرو جرائم علیه امنیت

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 1165-1184

10.30510/psi.2023.406244.4350

حسین رضائی تودِشکی؛ سید محمود مجیدی؛ محمد جواد باقی زاده