کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تاثیر اجرای بانکداری اسلامی بر زیربخش های مهم اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 266-288

10.30510/psi.2022.271747.1507

علیرضا امین خاکی؛ حسن باختر چوری؛ بیت الله اکبری مقدم؛ آرش هادی‌زاده