کلیدواژه‌ها = جامعه مدنی
تبیین راهکارهای گسترش جامعه مدنی در ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4672-4684

10.30510/psi.2022.352252.3748

فیصل حمیدی؛ علی اکبر امینی؛ یاسر کهرازه


روشنفکران سنتی مدرنیته در دوران پهلوی؛ زمینه‌های شکل‌گیری انقلاب اسلامی

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 579-590

10.30510/psi.2022.328094.3057

احسان مدملیل؛ شیوا جلال پور؛ فریدون اکبرزاده؛ حامد محقق نیا


روشنفکران و جامعه سیاسی در دوران پهلوی؛ شکست لویاتان برساخته جامعه روشنفکری و وقوع انقلاب اسلامی

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 1026-1040

10.30510/psi.2022.317872.2739

احسان مدملیل؛ شیوا جلال پور؛ فریدون اکبرزاده؛ حامد محقق نیا


نقش نهادهای مدنی و دیپلماسی شهری در توسعه سیاسی ایران

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 536-558

10.30510/psi.2022.272432.1522

حسین عطائی واله؛ میرابراهیم صدیق؛ آرمین امینی


شناخت موانع موجود بر سر راه گسترش و بسط جامعه مدنی با تمرکز بر ایران

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 1-26

10.30510/psi.2022.279847.1639

فیصل حمیدی؛ علی اکبر امینی؛ یاسر کهرازه


نظارت بر موسسات عمومی غیر دولتی (کمیته ملی المپیک) با رویکرد به حکمرانی مطلوب

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 1160-1173

10.30510/psi.2022.334502.3278

سالار شاکر جناقرد؛ عباد روحی؛ ارکان شریفی


موانع حقوقی تحقق جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 1000-1023

10.30510/psi.2023.400683.4333

مجید صحرائی اردکانی؛ عبدالرضا برزگر؛ حسن زارعی محمودآبادی


کاربرد نظریه کوانتوم در تحلیل جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 112-136

10.30510/psi.2020.252874.1317

شهرام قاضی زاده؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ حسن خداوردی