کلیدواژه‌ها = قرآن
اشتغال زنان و الزامات آن ازمنظر قرآن و روایات

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 2624-2633

10.30510/psi.2022.292611.1900

نواب پوررضائی مهرآبادی؛ محمد رضا ابوئی؛ اعظم اعتمادی فرد


گونه شناسی آفرینش کائنات از منظر قرآن و روایات اسلامی

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 3408-3419

10.30510/psi.2022.352917.3759

سید احمد حسینی نعیمی؛ کمال خواجه پور؛ سید حمید شمع ریزی


آفرینش در اساطیر شاهنامه در تطبیق با آیاتی از قرآن کریم

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3568-3590

10.30510/psi.2022.344132.3506

جواد صادقی؛ یداله ملکی؛ قاسم صحرایی


شخصیت شناسی پیامبر اکرم (ﷺ) در مثنوی مولوی در پرتو تفاسیر قرآن کریم

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2525-2534

10.30510/psi.2022.312981.2567

زهرا حسنوند؛ محمدحسین توانایی سره دینی؛ محمدرضا موحدی؛ محمدعلی ایازی


سیرة سیاسی امام علی (ع) در خطابة غدیریه

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 473-490

10.30510/psi.2022.271852.1509

حسین رحمانی تیرکلایی


بررسی و تحلیل راهکارهای رسیدن به آرامش فردی و اجتماعی با رویکرد به قرآن کریم و انجیل

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 553-565

10.30510/psi.2022.317106.2712

بی بی زهرا بهشتی؛ فرهاد ادریسی؛ محمدحسین صائینی؛ حسین مرادی زنجانی


پیوند ساختار و محتوا در سوره «اسراء»

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 2839-2865

10.30510/psi.2022.359725.3901

مریم حاجی قاضی استرابادی؛ مرتضی خرمی؛ ارسطو میرانی