نویسنده = ارکان شریفی
پایبندی به چندفرهنگ گرایی شهروندی در آراء دیوان عالی فدرال عراق

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6640-6657

10.30510/psi.2022.342049.3456

هیمن قاسم بایز؛ عباد روحی؛ ارکان شریفی


انحلال قرارداد مشارکت مدنی در نظام حقوق مدنی و بانکی ایران

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 1922-1935

10.30510/psi.2022.327812.3049

ناصر غریبی؛ علیرضا شریفی؛ ارکان شریفی؛ فرزاد پارسا


نظارت بر موسسات عمومی غیر دولتی (کمیته ملی المپیک) با رویکرد به حکمرانی مطلوب

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 1160-1173

10.30510/psi.2022.334502.3278

سالار شاکر جناقرد؛ عباد روحی؛ ارکان شریفی


سیاست بانکداری در ایران : مطالعه موردی اجرای قراردادهای مشارکت مدنی در نظام بانکی ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 673-689

10.30510/psi.2022.322769.2903

ناصر غریبی؛ علیرضا شریفی؛ ارکان شریفی؛ فرزاد پارسا


نظارت بر موسسات عمومی غیر دولتی در پرتو حکمرانی مطلوب

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400

10.30510/psi.2022.277882.1619

سالار شاکر جناقرد؛ عباد روحی؛ ارکان شریفی


موانع اندیشه ای – سیاسی تحقق پویایی حقوق بشر

دوره 4، شماره 3، آذر 1400

10.30510/psi.2022.309148.2420

یحیی امینی؛ ارکان شریفی؛ جوانمیر عبداللهی؛ عباد روحی


معیارهای بین‌المللی سازمان بین‌الملل کار در باب حقوق زنان شاغل

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1070-1087

10.30510/psi.2021.275596.1588

محمد سلمان طاهری؛ ارکان شریفی؛ هانه فرکیش