نویسنده = محمد یوسفی جویباری
چالش ها و فرصت های امنیتی-سیاسی ایران و امریکا در منطقه خلیج فارس(2018-2020)

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2646-2659

10.30510/psi.2022.342125.3458

معصومه Masoumeh ,؛ محمد یوسفی جویباری؛ مجید نجات پور؛ سید جلال دهقانی فیروزآبادی


تحلیل سیاستگذاری امنیتی ایران و عربستان در منطقه جنوب‌غرب آسیا

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6064-6078

10.30510/psi.2022.345516.3540

محمدحامد لامعی؛ محمد یوسفی جویباری؛ رضا خدایی محمودی


نهادگرایی، جنبش‌های زیست‌محیطی و امنیتی شدن مسائل زیست‌محیطی در اروپا

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6816-6836

10.30510/psi.2022.343044.3474

سعید ابراهیمی اونبربیگلو؛ محمد یوسفی جویباری؛ سیدجلال‌الدین دهقانی فیروزآبادی


بسترهای روابط راهبردی وراهبرد سیاسی جمهوری اسلامی ایران در ایجاد و استقرار ثبات سیاسی در عراق(2003 الی 2020)

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 897-907

10.30510/psi.2022.327783.3047

علیرضا زینالی اقدم؛ محمد یوسفی جویباری؛ محمد قربانی گلشن آباد


نقش جمهوری اسلامی ایران در ایجاد و استقرار ثبات سیاسی در عراق(2003 الی 2020)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 540-552

10.30510/psi.2022.323522.2931

علیرضا زینالی اقدم؛ محمد یوسفی جویباری؛ محمد قربانی گلشن آبادی


امنیتی شدن و تأثیر آن در بحران‌های منطقه‌ای(مطالعۀ موردی عراق)

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 970-993

10.30510/psi.2022.323074.2916

فرهنگ پاشایی لیلان؛ پرویز احدی؛ محمد یوسفی جویباری؛ صمد ظهیری