کلیدواژه‌ها = تورم
تاثیر پیشگیرانه اقتصاد شادکامی بر بزهکاری مالی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4651-4670

10.30510/psi.2022.349645.3666

احسان بیانی؛ فاطمه احدی؛ جمال بیگی


بررسی جامعه شناحتی نقش عوامل اجتماعی بر تورم و نوسانات نرخ ارز

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 407-439

10.30510/psi.2022.288857.1778

حمید اعتمادی راد؛ اسماعیل جهانبخش؛ منصور حقیقتیان


شناسایی عوامل اجتماعی اثرگذار بر تورم و نوسانات نرخ ارز

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 2681-2702

10.30510/psi.2022.365030.4061

حمید اعتمادی راد؛ اسماعیل جهانخش؛ منصور حقیقتیان


ارزیابی تاثیر سرریز نوسانات ذخایر قانونی و اضافی بانک مرکزی ایران بر نرخ تورم در اقتصاد جامعه ایران با کاربرد مدل MGARCH-BEEK

دوره 2، شماره 3، آبان 1398، صفحه 313-333

10.30510/psi.2021.313190.2741

عبدالامیر کاظمی زاده؛ داریوش حسنوند؛ سید پرویز جلیلی کامجو؛ فرهاد ترحمی