کلیدواژه‌ها = نظام حقوقی
تدوین راهبرد آسیب‌زدایی اخلاق سیاسی کارگزاران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4276-4295

10.30510/psi.2022.334189.3263

فتاح محمدی؛ غلامحسین مسعود؛ مسعود راعی


ارزهای دیجیتال از منظر فقه، با تأکید بر استخراج، معاملات و مشروعیت

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 3345-3363

10.30510/psi.2022.352055.3743

نرجس‌خاتون محبی پور؛ مهدی زارع؛ محمد رمضانی؛ بابک خسروی نیا


مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت در ایران و انگلستان

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 425-443

10.30510/psi.2022.304403.2297

امیرحسین کیانفخر؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی


رویکردتحلیلی بر جرم افساد فی الارض در نظام حقوقی اسلام و یهودیت

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 2178-2191

10.30510/psi.2022.293084.1922

فاطمه نیرومند پسند؛ سید حسام الدین حسینی؛ عبدالجبار زرگوش نسب


اسئثنائات اصل برابری در حقوق کیفری ایران

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 675-696

10.30510/psi.2022.316989.2704

حمیدرضا فتحی؛ لمیا رستمی تبریزی


تحلیل نظام حقوقی بازنشستگی تأمین اجتماعی ایران در پرتو حقوق بنیادین بشر

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 811-840

10.30510/psi.2022.320553.2828

فرید نورمحمدان؛ عمران نعیمی؛ محسن قاسمی


موانع حقوقی تحقق جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 1000-1023

10.30510/psi.2023.400683.4333

مجید صحرائی اردکانی؛ عبدالرضا برزگر؛ حسن زارعی محمودآبادی


بررسی تضمین غیرقضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1218-1231

10.30510/psi.2021.294203.1968

صادق اسدالهی؛ علی اکبر گرجی؛ بیژن عباسی؛ صابر نیاورانی


رابطه ارزش و واقعیت در فلسفه حقوق.

دوره 1، شماره 3، آذر 1397

10.30510/psi.2024.177276.1004

نصراله امین کلیبر؛ یوسف جعفرزاده