کلیدواژه‌ها = نرخ ارز
تاثیر شوک های قیمت نفت بر نوسانات نرخ ارز کشورهای منتخب حوزه خلیج فارس (کاربرد مدل SVAR)

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 3401-3418

10.30510/psi.2023.428441.4397

رضا جوانمردی؛ شهریار نصابیان؛ مرجان دامن کشیده


دریچه نرخ ارز، تورم و تولید در اقتصاد سیاسی ایران: بر اساس مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR)

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 34-46

10.30510/psi.2022.273144.1531

بابک نجفی بوساری؛ بیت الله اکبری مقدم؛ آرش هادی‌زاده میرکلایی؛ ندا بیات


سیاستگذاری مالیاتی در ایران با توجه به نااطمینانی متغیرهای منتخب اقتصاد کلان

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1949-1968

10.30510/psi.2022.292310.1893

محمد خیراله پورسرائی؛ غلامعلی حاجی؛ محمدحسن فطرس