کلیدواژه‌ها = امام خمینی
بررسی رابطه دولت و ملت در الگوی اسلامی از دیدگاه امام خمینی و امام خامنه ای

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1670-1688

10.30510/psi.2022.295893.2014

سید مجتبی میری؛ خلیل بهرامی قصر چمی؛ مسعود جعفری نژاد


واکاوی علل و زمینه های مخالفت امام خمینی با اصلاحات رضا شاه

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 477-494

10.30510/psi.2022.293862.2008

میرهادی حسینی؛ فواد پور آریان؛ مهدی صادقی


عرفان اجتماعی و عمومی سازی عرفان در اندیشه و آثار امام خمینی (ره)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1554-1576

10.30510/psi.2022.375999.4169

سیده مرضیه امین زاده؛ محمد جواد رودگر


نسبت سنجی دیپلماسی فرهنگی و گفتمان اسلام سیاسی در منظومه فکری امام خمینی (ره)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 415-427

10.30510/psi.2021.280227.1644

مطهره سرخابی عبدالملکی؛ حسین ابوالفضلی کریزی؛ عبدالرضا بای


بررسی ترور از دیدگاه امام خمینی (ره) با تکیه بر قرآن و روایات

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400

10.30510/psi.2021.279767.1638

قاسم ولی زاده بریمانلو؛ سید حمید حسینی؛ علی حسین احتشامی