نویسنده = مسعود راعی
تدوین راهبرد آسیب‌زدایی اخلاق سیاسی کارگزاران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4276-4295

10.30510/psi.2022.334189.3263

فتاح محمدی؛ غلامحسین مسعود؛ مسعود راعی


جامعه شناسی مدیریت شهری از منظر فقهی - حقوقی

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 146-158

10.30510/psi.2022.302588.2237

عاطفه حسینی فرد؛ مسعود راعی


جامعه شناسی حقوق شهروند مجازی دروب تاریک

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2978-2991

10.30510/psi.2022.298253.2083

نفیسه نکویی مهر؛ مسعود راعی؛ فرامرز عطریان


چیستی شناسی نمایندگی مجلس در اندیشه فقها از مشروطه تا انقلاب اسلامی

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 491-530

10.30510/psi.2022.318424.2767

اسداله ایزدخواه؛ مسعود راعی؛ منوچهر توسلی نایینی


اصل عدم ولایت در مناسبات حاکمیتی(سیاسی) از منظر مکتب فقهی نجف

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 897-911

10.30510/psi.2023.310037.2453

محبوبه شاهمرادی؛ مسعود راعی؛ سیامک بهارلوئی


ضمانت‌های اجرایی و اخلاق سیاسی کارگزاران در نظام حقوقی ایران

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 121-146

10.30510/psi.2022.270015.1476

فتاح محمدی؛ غلامحسین مسعود؛ مسعود راعی


مبنا و معناشناسی امام و ولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400

10.30510/psi.2023.270313.1482

محمد رضا حبیبی؛ مسعود راعی؛ فرامرز عطریان


بررسی حمله ائتلاف با رهبری عربستان در بحران یمن در قالب اعمال دکترین مسولیت حمایت

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1456-1484

10.30510/psi.2023.387707.4275

محمد علی نژاداصل؛ علیرضا آرش پور؛ مسعود راعی دهقی


تحلیل تکالیف رسانه های جمعی ازمنظر فقه و حقوق ایران در تبلیغات رسانه ای

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 508-523

10.30510/psi.2021.305499.2326

محمد علی حیدری؛ محمد حیدری نارمندی،؛ مسعود راعی


سازوکارهای تحقق حق برتوسعه پایدار جهانی در عرصه محیط زیست

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 610-630

10.30510/psi.2021.294066.1953

زینب باغبان صبور؛ فرامرز عطریان؛ مسعود راعی


صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی

دوره 2، شماره 3، آبان 1398، صفحه 424-451

10.30510/psi.2022.346302.3559

کفایت صالحی؛ لیلا رئیسی دزکی (نویسنده مسئول)؛ مسعود راعی