کلیدواژه‌ها = حریم خصوصی
حق تمتع زوجه از حریم شخصی و چگونگی تزاحم آن با تمکین وی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1196-1210

10.30510/psi.2022.321500.2858

حمیدرضا ناظمی هرندی؛ داود نصیران؛ سیدمحمدهادی مهدوی اردکانی


محدوده ورود حاکم اسلامی در حریم شخصی افراد از نظر فقهی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6388-6401

10.30510/psi.2022.345147.3528

مهدی فاطمی؛ علی اکبر نوایی؛ عبدالکریم عبدالهی نژاد


بررسی جامعه شناسی خودافشایی و پیشایندها و پیامدهای آن در دانش آموزان مدارس

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 209-223

10.30510/psi.2022.291744.1862

شمسی سکوت؛ مریم اسلام پناه؛ فرانک موسوی؛ محمدجواد کرم افروز


پیشگیری از جرم در تعارض با حریم خصوصی

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 492-502

10.30510/psi.2022.334282.3343

حبیب الله خودسیانی؛ محمود مالمیر؛ مسعود حیدری