کلیدواژه‌ها = عوامل فرهنگی
اولویت بندی عوامل مؤثر بر مبارزه با فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران با رویکرد خط مشی‌گذاری

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6744-6753

10.30510/psi.2022.359732.3902

مهدی حسن سلطان سولقانی؛ مریم مجیدی؛ زین‌العابدین امینی سابق؛ احسان ساده


ارائه مدل کیفی خط مشی‌گذاری مبارزه با فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران (مطالعه موردی: وزارت صنعت، معدن و تجارت)

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2145-2159

10.30510/psi.2022.316739.2690

مهدی حسن سلطان سولقانی؛ مریم مجیدی؛ زین‌العابدین امینی سابق؛ احسان ساده


عوامل فرهنگی موثر بر فعالیت احزاب بعد از انقلاب اسلامی ایران

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 502-520

10.30510/psi.2022.305387.2329

پژمان نعمت الهی؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ مرتضی محمودی؛ بیژن نیری


شناسایی مولفه های موثر بر تربیت هنری دانش آموزان دوره اول متوسطه آموزش و پرورش ایران

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2621-2632

10.30510/psi.2022.351962.3741

اردشیر کاظمی؛ مرجان کیان؛ عباسعلی قیومی؛ محسن عامری شهرابی