نویسنده = شیوا جلال پور
بررسی نقش انضباط اداری در توسعه سیاسی

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 406-418

10.30510/psi.2022.306010.2344

حسینعلی حسن زاده حلاج؛ فریدون اکبرزاده؛ لنا عبدالخانی؛ شیوا جلال پور؛ حامد عامری گلستانی


بررسی نقش انضباط اداری در توسعه سیاسی (مطالعه موردی استانداری خوزستان و فرمانداری‌های ویژه)

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 1399-1410

10.30510/psi.2022.294995.1989

حسینعلی حسن زاده حلاج؛ فریدون اکبرزاده؛ لنا عبدالخانی؛ شیوا جلال پور؛ حامد عامری گلستان


دیپلماسی عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1988-2007

10.30510/psi.2022.346194.3552

محمد دامی؛ لنا عبدالخانی؛ حامد محقق نیا؛ شیوا جلال پور


بریکس، توانایی تغییر یا اصلاح سیستم روابط بین الملل

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3614-3625

10.30510/psi.2022.293075.1921

آرزو خردمندان؛ بهرام یوسفی؛ روح اله شهابی؛ شیوا جلال پور


نقاط ضعف و قوت لابی‌های کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس در امریکا

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 5516-5532

10.30510/psi.2022.291931.1872

علیرضا مددی؛ حسین کریمی فرد؛ لنا عبدالخانی؛ شیوا جلال پور


نقش پیوستن به معاهده زیست محیطی پاریس در تأمین منافع و گسترش روابط ایران در عرصه بین المللی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4826-4834

10.30510/psi.2022.360489.3922

سید علی هاشمی؛ بهرام یوسفی؛ شیوا جلال پور؛ حامد محقق نیا


جایگاه توسعه سیاسی در اسناد بالادستی و رابطه آن با افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 945-974

10.30510/psi.2022.300038.2146

یوسف حاجتی؛ لنا عبدالخانی؛ شیوا جلال پور؛ حسین کریمی فرد


مداقه و وارسی نقش پاکستان در تأمین امنیت ملی ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400

10.30510/psi.2022.257826.1349

یاسر ارشادمنش؛ روح الله شهابی؛ شیوا جلال پور؛ بهرام یوسفی


تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر روند شکل گیری و پیروزی انقلاب مشروطه ایران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 266-281

10.30510/psi.2021.288462.1772

نعمت اله همراهی؛ فریدون اکبرزاده؛ شیوا جلال پور؛ حامد محقق نیا