کلیدواژه‌ها = دموکراسی
بررسی تطبیقی فرهنگ سیاسی کشورهای منتخب جهان براساس سطح توسعه اجتماعی در سال 2020

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4158-4175

10.30510/psi.2022.296159.2024

محمد عباس زاده؛ خالید میارغنج؛ فاروق امین مظفری؛ جواد علی پور


سازگاری دموکراسی در نظام سازی حکومتهای اسلامی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1010-1022

10.30510/psi.2022.329321.3103

محمد حسین محمدی؛ خیرالله پروین؛ مصطفی سراجی


موانع گذار به دموکراسی در مصر قبل و بعد از سال 2011(با تاکید بر نقش ارتش)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400

10.30510/psi.2021.279492.1632

سید خلیل سجادی اسدآبادی؛ رضا پریزاد؛ داود کیانی


چالش‌های حاکم بر همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 415-431

10.30510/psi.2023.273848.1556

علی کمالیان علی آبادی؛ محمد جلالی؛ محمد حسین جعفری


مبانی توجیهی اصل شفاقیت در انتخابات

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1581-1605

10.30510/psi.2021.309873.2446

محمد اسماعیل اسدی؛ حسن خسروی؛ احمد رضا بهنیافر؛ علی پور قصاب امیری


ظرفیت های همه پرسی و الزامات و بایسته های رجوع به آن

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 456-473

10.30510/psi.2023.223678.1138

علی کمالیان علی آبادی؛ محمد جلالی؛ محمد حسین جعفری


راهبرد ایالات متحده امریکا برای تغییر رژیم و تغییر رفتار کشورها

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 882-899

10.30510/psi.2022.339283.3399

حامد دانائی یوسف آباد؛ محمد یوسفی جویباری؛ پرویز احدی؛ علیرضا اسمعیل زاد