کلیدواژه‌ها = مشارکت
تحولات مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران از شکل گیری انقلاب اسلامی تا کنون

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 2305-2322

10.30510/psi.2022.312185.2547

سحر پورحسینی دهمیری؛ رضا پریزاد؛ علی َشیرخانی


نقش و جایگاه نهاد های پیشگیرنده در بزهکاری اطفال و نوجوانان با رویکرد پیشگیری از جرم

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 916-927

10.30510/psi.2022.316688.2681

سیدعلی میرابراهیمی؛ پیمان غیوری نیا؛ محمدعلی قربانی


وضعیت سرمایۀ اجتماعی در ایران از نگاه صاحبنظران سیاسی و اجتماعی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 424-446

10.30510/psi.2022.246347.1243

یونس مقتدر؛ محمود کتابی؛ علیرضا گلشنی


بررسی و تحلیل حق رأی زنان در اندیشه سیاسی اسلامی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 496-513

10.30510/psi.2022.256109.1338

زهره دارائی؛ محمدحسین ناظمی اشنی؛ طاهر علی محمدی


هم‌افزایی سرمایه اجتماعی و بازار سرمایه در ایران

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 198-216

10.30510/psi.2022.256878.1344

علی اکبر جعفری ندوشن؛ سعید عطار؛ مجتبی ملک افضلی


:نقش نظارت در حکمرانی خوب

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2288-2298

10.30510/psi.2022.338711.3381

حمید صالحی هفشجانی؛ فرامرز عطریان؛ غلامحسین مسعود


بررسی عوامل سیاسی – اقتصادی تاثیرگذار در مشارکت زنان در جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1510-1527

10.30510/psi.2022.330999.3144

سحر پورحسینی دهمیری؛ رضا پریزاد؛ علی َشیرخانی


بررسی رابطه اعتماد اجتماعی با مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر کرمانشاه

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1560-1574

10.30510/psi.2022.306290.2358

محمد جواد نجفی؛ رضا معصومی راد؛ مظفرالدین شهبازی


بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر کرمانشاه.

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 131-155

10.30510/psi.2020.117698

محمد جواد نجفی؛ رضا معصومی راد؛ مظفرالدین شهبازی


روزآمد سازی عواید موقوفات در اندیشه ی امام خمینی (ره)

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 758-771

10.30510/psi.2022.325179.2968

آرمان رستم پور؛ مهدی ذو الفقاری؛ ابراهیم یاقوتی