کلیدواژه‌ها = امنیت
نهادگرایی، جنبش‌های زیست‌محیطی و امنیتی شدن مسائل زیست‌محیطی در اروپا

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6816-6836

10.30510/psi.2022.343044.3474

سعید ابراهیمی اونبربیگلو؛ محمد یوسفی جویباری؛ سیدجلال‌الدین دهقانی فیروزآبادی


ارزیابی اثرات بنیادگرایی افراطی در خاورمیانه بر مناسبات امنیتی نظام بین الملل

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 2103-2116

10.30510/psi.2022.310735.2477

سید محمد کلانترنیا؛ ماشااله حیدرپور؛ داود کیانی


ارزیابی نقش گروههای رادیکال افراطی بر نظم امنیتی خاورمیانه از سال 2011

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 389-415

10.30510/psi.2022.326558.3015

سید محمد کلانترنیا؛ ماشااله حیدرپور؛ داود کیانی


تحلیل تاثیر اقتصاد سیاسی بر امنیت جمهوری اسلامی ایران (مورد پژوهشی: تحریم های امریکا)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 515-536

10.30510/psi.2022.259489.1362

عبدالرضا احمدی؛ لنا عبدالخانی؛ روح الله شهابی؛ فریدون اکبرزاده


مداقه و وارسی نقش پاکستان در تأمین امنیت ملی ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400

10.30510/psi.2022.257826.1349

یاسر ارشادمنش؛ روح الله شهابی؛ شیوا جلال پور؛ بهرام یوسفی


نگاهی به فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از مدیریت آب رودخانه‌های مرزی غرب کشور (مطالعه موردی؛ استان‌های کرمانشاه و ایلام)

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 3040-3063

10.30510/psi.2022.361746.3960

علیرضا کیانی؛ حمیدرضا سعیدی نژاد (نویسنده مسئول)؛ شهرام فتاحی؛ سیروس محبی


امنیتی شدن و تأثیر آن در بحران‌های منطقه‌ای(مطالعۀ موردی عراق)

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 970-993

10.30510/psi.2022.323074.2916

فرهنگ پاشایی لیلان؛ پرویز احدی؛ محمد یوسفی جویباری؛ صمد ظهیری


نقش افراد و سازمان‏های مردم نهاد در حفظ صلح و امنیت بین‏ المللی

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 2735-2753

10.30510/psi.2022.353779.3785

احمد وحیدی منش؛ حسین فرحی (نویسنده مسئول)؛ سعید منصوری؛ حمیدرضا علیخانی کردشامی


نقش و جایگاه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در تامین امنیت

دوره 1، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 238-256

10.30510/psi.2021.313049.2573

پیمان سلیمان پور؛ مسعود جعفری نژاد؛ احمد آذین