کلیدواژه‌ها = عدالت
ارائه مدل مفهومی توسعه ورزش بر اساس تمدین نوین اسلامی ایرانی با رویکرد مدل معادلات ساختاری

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1482-1496

10.30510/psi.2022.321580.2860

عباس علائی مقدم؛ مهدی نادری نسب؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ سیدعباس بی نیاز


بررسی تطبیقی مفهوم عدالت در سنت مسیحیت و عصر روشنگری

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 283-299

10.30510/psi.2022.280448.1648

رازمیک درمگردیچیان؛ احمد آذین؛ محمدرضا یزدانی زازرانی


عدالت و جنگ عادلانه از دیدگاه آگوستین قدیس

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 448-457

10.30510/psi.2022.279658.1635

رازمیک درمگردیچیان؛ احمد آذین؛ محمدرضا یزدانی زازرانی


بررسی ابعاد فقهی-حقوقی حقوق مندرج در کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1597-1606

10.30510/psi.2022.295665.2005

حسن حسن زاده؛ علی میر ابراهیمی؛ علی چهکندی نژاد


حقوق ماهوی ناظر بر عدالت اجتماعی در حقوق موضوعه و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1028-1040

10.30510/psi.2022.314550.2616

حسن حسن زاده؛ علی میر ابراهیمی؛ علی چهکندی نژاد


اندیشه سیاسی خواجه نظام الملک

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 906-921

10.30510/psi.2022.338798.3385

مریم نیکزاد چالشتری؛ علیرضا گلشنی؛ مرتضی اباذری


رابطه حقوق و اخلاق در فلسفه حقوق.

دوره 1، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 346-361

10.30510/psi.2024.179537.1006

نصراله امین کلیبر؛ یوسف جعفرزاده